• Tình trạng răng: Hình thể răng kém thẩm mỹ
  • Yêu cầu của khách: Mong muốn phục hình veneers bảo tồn tối đa và từ chối niềng răng.
  • Kế hoạch điều trị: Phục hình thẩm mỹ mặt dán veners.