THÊM 1 CASE DÁN SỨ VENEERS TẠI NHA KHOA QUỲNH NHA.
????Tình trạng răng: răng cửa bị sâu to bè , tam giác đen răng 11-21
???? Yêu cầu của khách: Mong muốn có được nụ cười cười tự tin đẹp.
????Kế hoạch điều trị: Phục hình thẩm Mỹ mặt dán veners 6 răng cửa.